Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

ISO 9001 software

Bereid jouw organisatie voor op de ISO 9001 certificering

Stapsgewijs voorbereiden ISO 9001

Wil je zorgen dat jouw organisatie klaar is voor de certificering op het gebied van ISO 9001 en stapsgewijs wordt meegenomen in het proces van ISO 9001? Wil je zorgen dat jouw organisatie deze norm doeltreffend toepast en zorgen voor continue verbetering van dit proces? Wij hebben een tool waarmee jezelf aan de slag kunt gaan en zo grip te krijgen op jouw certificeringen en compliance.

Kies voor de ProActive Compliance Tool (PCT). Deze tool helpt jouw organisatie om eenvoudig de stappen te doorlopen die nodig zijn voor het behalen of behouden van de ISO 9001 certificering. De PCT geeft jou handvatten om op een gestructureerde en duidelijke manier te voldoen aan de eisen uit de ISO-norm met betrekking op kwaliteitsmanagement. Het uitvoeren van de compliance check op deze norm wordt op deze manier een stuk eenvoudiger. 

De software helpt jou en dus jouw organisatie het proces te doorlopen aan de hand van jullie bedrijfsinformatie. Tevens wordt aangegeven aan welke eisen je vanuit wet- en regelgeving dient te voldoen als organisatie.  De PCT zorgt dat je op eenduidige manier de stappen van het proces kunt doorlopen om zo te zorgen dat de audit soepel kan verlopen.

Wat is de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement?

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement en wordt door organisaties wereldwijd het meest ingezet. ISO 9001 systeemcertificering wordt vaak door klanten, prospects of partners gevraagd, onder andere bij deelname aan aanbestedingstrajecten en in contractuele situaties. In de norm wordt beschreven waar een goed kwaliteitsmanagementsysteem aan voldoet en het helpt organisaties om kwaliteitsmanagement te ontwikkelen, stapsgewijs te implementeren, te onderhouden en verbeteren. De eisen die door ISO 9001 worden gesteld, helpen de processen te borgen en verbeteren en dragen bij aan het verhogen van de klanttevredenheid.

“ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement en wordt door organisaties wereldwijd het meest ingezet.”

High Level Structure (HLS)

ISO bevat een basisstructuur met kerneisen voor managementsysteemnormen, genaamd de HLS (High Level Structure). De HLS bevat de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen, door deze structuur is het eenvoudiger verschillende ISO-normen te integreren. Deze HLS maakt standaard deel uit van de PCT. Vanaf mei 2021 wordt er gesproken van Harmonized Structure (HS) een verdere ontwikkeling van de HLS.

De ISO 9001 audit

Een certificeringsproces op basis van een audit kan een proces zijn waar je nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Er kunnen veel onduidelijkheden zijn, wat kan leiden tot stress. Daarom is het fijn als er een tool is die jou aan de hand kan meenemen om te zorgen dat de audit, die moet leiden tot certificering, voor ISO 9001 en/of andere normeringen soepel verloopt voor jouw organisatie. De PCT is een tool die jou stapsgewijs meeneemt en jouw organisatie voorbereid op het proces naar certificering conform ISO 9001. Een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) zal beoordelen of jouw organisatie voldoet aan de certificeringscriteria voor de norm ISO 9001. De CI koppelt eventuele tekortkomingen terug indien nog verbetering van de processen dient plaats te vinden. Bij een positieve uitslag van de audit volgt de certificering en ontvangt jouw organisatie het officiële ISO 9001 certificaat!

ISO 9001 als onderdeel van jouw ISMS in de ProActive Compliance Tool.

“Door gebruik te maken van de PCT weet je welke stappen er nog nodig zijn om te kunnen voldoen aan de ISO 9001 certificering.”

De voordelen van de ISO 9001
software compliance tool

Zorgt voor de opzet van een goede interne organisatie- en communicatiestructuur

Geeft inzicht in eisen verschillende belanghebbenden

Helpt de klanttevredenheid te verhogen

Zorgt dat interne processen helder zijn voor iedereen uit jouw organisatie   

Zorgt, waar nodig, voor verbetering van interne processen

Brengt risicos en kansen in kaart

Software geschikt voor alle typen normen en schema’s

De PCT is geschikt voor alle gangbare normen, certificatieschema’s en beoordelingsrichtlijnen. Lees meer over ISO certificeringen.

ISO 22301

Certificering van de bedrijfscontinuïteit van jouw organisatie.

ISO 27001

Voldoe gestructureerd en duidelijk aan de eisen voor informatiebeveiliging.

ISO 27701

Organiseer privacy informatie-management voor jouw organisatie.

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen