Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

ISO 22301 BCM module

Maak inzichtelijk hoe jij de bedrijfscontinuïteit managet

ISO 22301 Bedrijfscontinuïteit

ISO 22301 is de norm voor ‘Business Continuity Management’ (BCM); het management van jouw bedrijfscontinuïteit. Wanneer jouw organisatie kiest voor de ISO 22301 norm, doorloop je alle stappen van het geïntegreerde managementsysteem, waarbij naar de afhankelijkheden wordt gekeken. Hoe deze afhankelijkheden eventueel tot calamiteiten kunnen leiden en hoe en in welke volgorde deze aan te pakken.In de ISO 22301 BCM module van de PCT kun je inzichtelijk maken hoe jij de bedrijfscontinuïteit managet van jouw organisatie aan de hand van de afhankelijkheden. Invulling geven aan de BCM is complex, omdat dit ingrijpt op meerdere processen van de organisatie. Daarom wordt deze module vaak alleen in combinatie met consultancy afgenomen.

Business Continuity Management

De BCM module helpt je de afhankelijkheden van jouw organisatie inzichtelijk te maken, de zogenaamde afhankelijkheidsanalyse. Deze afhankelijkheden worden bepaald aan de hand van de stappen van jouw bedrijfs- of productieproces. Je denkt na over … WAT ALS.. gebeurt, DAN….

De BCM module in de PCT geeft jouw organisatie de mogelijkheid de volgende onderdelen vast te leggen en registreren: 

  • Business Impact Analysis (BIA): een analyse en overzicht van de bedrijfskritische processen, wat is de impact van een calamiteit en waar bevinden zich kwetsbaarheden in jouw organisatie.
  • Disaster Recovery Plan (DRP): een herstelprocedure wanneer in geval van een calamiteit (IT) systemen of andere middelen niet beschikbaar zijn.
  • Business Continuity Plan (BCP): een draaiboek dat zich erop richt op jouw organisatie als geheel en hoe jouw organisatie zich richt op de voortgang van de bedrijfsprocessen in geval van een calamiteit.

Verdiepingsslag op ISO 27001

ISO 22301 geeft een verdiepingsslag ten aan zien van de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging. ISO 27001 bevat een control die aangeeft dat je als organisatie moet bepalen welke maatregelen je neemt ten aanzien de continuïteit van je dienstverlening. Wanneer je jouw managementsysteem al heb ingericht voor ISO 27001, zal het inrichten voor ISO 22301 minder tijd kosten, omdat je al een framework hebt opgezet. Deze breid je bij BCM uit gericht op de afhankelijkheden in jouw bedrijfs- en/of productieprocessen. 

Voor wie is de ISO 22301 module geschikt?

We zien dat veelal dat bedrijfscontinuïteit van groot belang is bij alarmcentrales, productie-, transport en maakbedrijven, opslag- en overslagbedrijven. Wanneer je als organisatie veel afhankelijkheden hebt, of klanten hebt die heel afhankelijk zijn van jou, is ISO 22301 certificering zeer geschikt. Ook wanneer je als zakelijke dienstverlener een stap verder wil gaan op het gebied van BCM, zal de BCM module daarbij helpen.

Hoe helpt de PCT mij om dit te organiseren?

Samen met de experts van de PCT worden de stappen van het geïntegreerde managementsysteem in het PCT framework doorlopen. Je brengt alles in kaart van Leiderschap en strategie tot aan de Prestaties en Resultaten van het geïntegreerde managementsysteem. Op deze manier kun je bepalen welke onderdelen kritisch kunnen zijn en waar calamiteiten kunnen zitten.
De PCT herinnert je door middel van triggers dat je het uitvoeren van jouw beleid, zoals het uitvoeren van controles, testen, simulaties etc. regelmatig controleert.
Tip: print je bedrijfsinformatie opnieuw uit bij aanpassingen, want bij een hack is het goed dat je ook beschikt over de papieren documentatie. Bewaar deze documentatie op een veilig plek.

Wat kost de BCM ISO 22301 module?

€45,- per maand*  
De BCM module wordt afgenomen aanvullend op een PCT licentie voor jouw organisatie. Je kunt iedereen toegang geven tot deze module.  
*De licentie wordt afgenomen voor één jaar en wordt maandelijks achteraf gefactureerd.

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen