Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

ISO 22301 BCM module

Maak inzichtelijk hoe jij de bedrijfscontinuïteit managet

ISO 22301 Bedrijfscontinuïteit

ISO 22301 is de norm voor ‘Business Continuity Management’ (BCM); het management van jouw bedrijfscontinuïteit. Wanneer jouw organisatie kiest voor de ISO 22301 norm, doorloop je alle stappen van het geïntegreerde managementsysteem, hierbinnen wordt naar de afhankelijkheden gekeken. Hoe deze afhankelijkheden eventueel tot calamiteiten kunnen leiden en hoe deze aan te pakken.
In de ISO 22301 BCM module van de PCT kun je inzichtelijk maken hoe jij de bedrijfscontinuïteit managet van jouw organisatie aan de hand van de afhankelijkheden. Invulling geven aan de BCM is complex omdat dit ingrijpt op meerdere processen van de organisatie. Daarom wordt deze module vaak alleen in combinatie met consultancy afgenomen.

Proces BCM en het calamiteitenplan

Je doorloopt de stappen in jouw bedrijfsproces of productieproces en gaat kijken welke afhankelijkheden hierin zitten. De BCM module helpt je deze afhankelijkheden inzichtelijk te maken.
Je gaat bijvoorbeeld kijken hoe lang jij als bedrijf zonder stroom kunt zitten, zonder mensen etc., dit noemen wij calamiteiten. ALS…je zonder stroom zit, wat gebeurt er DAN. Wat kun je vervolgens doen om dit te verhelpen en te herstellen. Wanneer een calamiteit optreedt, dien je een calamiteitenplan in gang te zetten. Dit plan dient goed te zijn uitgedacht met benodigde mensen en middelen en dient regelmatig te worden getest.

De BCM module in de PCT geeft jouw organisatie de mogelijkheid de volgende onderdelen vast te leggen en registreren: 

  • Business Impact Analysis (BIA): een analyse en overzicht van de bedrijfskritische processen, wat is de impact van een calamiteit en waar bevinden zich kwetsbaarheden in jouw organisatie. Je kunt het omschrijven wat gebeurt als … uitvalt, wat zijn dan de gevolgen hiervan voor de verschillende aspecten Je kijkt naar financiën, imago, productie, wet- en regelgeving en milieu.
  • Disaster Recovery Plan (DRP): een herstelplan wanneer in geval van een calamiteit systemen niet beschikbaar zijn. In het DRP staat beschreven welke stappen je als organisatie moet nemen om de getroffen systemen weer snel beschikbaar te krijgen. En hoe deze calamiteit zo snel mogelijk kan worden opgelost en teruggedrongen tot een aanvaardbaar niveau om te zorgen dat de bedrijfscontinuïteit kan worden gehandhaafd.
  • Business Continuity Plan (BCP): een plan dat zich erop richt op jouw organisatie als geheel en hoe jouw organisatie zich richt op de voortgang van de bedrijfsprocessen. Je kijkt naar de kritische bedrijfsprocessen en hoe je als organisatie kunt herstellen wanneer zich een calamiteit voordoet. Welke proces bedrijfskritisch is hangt af van het type organisatie. DRP’s zijn onderdeel van het BCP van een organisatie.

Verdiepingsslag op ISO 27001

De ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging, bevat een control die aangeeft dat je als organisatie moet bepalen welke maatregelen je neemt ten aanzien de continuïteit van je dienstverlening. Hierin wordt meer algemeen gekeken, je moet nadenken wat je moet doen ten aanzien van de bedrijfscontinuïteit. Wanneer bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang mag komen is het noodzakelijk om daar een verdiepingsslag in te maken en je te managementsysteem in te richten op basis van de ISO 22301 certificering.

Voor wie is de ISO 22301 module geschikt?

We zien dat veelal alarmcentrales, productie-, transport en maakbedrijven, opslag- en overslagbedrijven serieus aan de slag gaan met ISO 22301. Maar wanneer je als zakelijke dienstverlener een stapje verder wilt gaan op het gebied van BCM gaat deze module daar zeker bij helpen.

Hoe helpt de PCT mij om dit te organiseren?

Samen met de experts van de PCT worden de stappen van het geïntegreerde managementsysteem in het PCT framework doorlopen. Je brengt alles in kaart van Leiderschap en strategie tot aan de Prestaties en Resultaten van het geïntegreerde managementsysteem. Op deze manier kun je bepalen welke onderdelen kritisch kunnen zijn en waar calamiteiten kunnen zitten.

Wat kost de BCM ISO 22301 module?

€45,- per maand*  
De BCM module wordt afgenomen aanvullend op een PCT licentie voor jouw organisatie. Je kunt iedereen toegang geven tot deze module.  
*De licentie wordt afgenomen voor één jaar en wordt maandelijks achteraf gefactureerd.

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen