Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

Checklist risicoanalyse informatiebeveiliging 

Een risicoanalyse uitvoeren rondom de informatiebeveiliging van je organisatie, maar weet je niet waar je moet beginnen? Met de checklist risicoanalyse informatiebeveiliging helpen wij je op weg. Aan de hand van de checklist bepalen we welke risico’s jouw organisatie loopt op het gebied van informatiebeveiliging en andere bedrijfsmiddelgroepen.

Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Uit welke onderdelen bestaat een risicoanalyse?
 • Hoe maak je een risicoanalyse aan de hand van de checklist?  
 • Wat zijn voorbeelden van risico’s voor informatiebeveiliging?

Waarom een risicoanalyse uitvoeren voor ISO 27001?

De ISO norm voor Informatiebeveiliging stelt dat er een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Tegenwoordig heeft en verwerkt elke organisatie verschillende soorten data, ofwel informatie. Voorbeelden van informatie zijn persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, klantgegevens of andere informatie in de vorm van bijvoorbeeld (online) documenten. Veelal wordt informatie geclassificeerd, ofwel onderverdeeld in verschillende typen informatie. Zo kennen veel organisaties vertrouwelijke en openbare informatie. Deze classificatie bepaald ook op welke wijze er met informatie wordt omgegaan. Daarom is het van belang bewust te zijn om welke type informatie het gaat en hoe deze veilig wordt opgeslagen. Vaak wordt informatie opgeslagen in SaaS of lokale applicaties. Het is dan belangrijk om te bepalen welke risico’s er zijn ten aanzien het gebruik van deze applicaties. Het uitvoeren van een risicoanalyse helpt hierbij. Ook geeft het inzicht in hoe je met verschillende typen informatie omgaat.

Checklist risicoanalyse

Hoe maak je een risicoanalyse die nodig is voor een ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging? Het proces van risico- en informatiemanagement bestaat uit verschillende onderdelen. Van het inventariseren van de risico’s voor jouw organisatie tot aan het opstellen van risicobehandelplannen om aan te geven hoe je met de risico’s omgaat.  

Doorloop de volgende vier stappen voor jouw risicoanalyse: 

 1. Risico’s identificeren en inventariseren 
  Inventariseer welke risico’s jouw organisatie loopt, door jouw in- en externe risico’s te identificeren en in kaart te brengen. Je krijgt zo inzicht in de kwetsbaarheden en bedreigingen die jouw organisatie loopt. De ProActive Compliance Tool is de een heldere ISMS tool waar je een risicoanalyse in kunt uitvoeren.  
 2. Beoordelen van de risico’s
  Nadat je de risico’s hebt geïdentificeerd moet je elk risico beoordelen en bewust bepalen hoe groot het risico is. Het is belangrijk te bepalen  op basis van welke methodiek je risico’s beoordeeld. Zodat je bij een herbeoordeling risico’s op eenzelfde manier herbeoordeeld. Er zijn verschillende risico methodieken die je hiervoor kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Fine & Kinney of de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) methodiek. 
 3. Risico’s evalueren
  Wanneer er risico’s zijn geconstateerd, is het van belang de risico’s te evalueren. Doel van de risico evaluatie is bepalen welke risico’s onacceptabel hoog zijn voor de organisatie en welke risico’s door de organisatie geaccepteerd worden. Dit is afhankelijk van de risicobereidheid (Risk appetite) van de organisatie, ofwel welk risico is de organisatie bereid te nemen. 
 4. Opstellen risicobehandelplannen
  Wanneer risico’s als onacceptabel zijn geclassificeerd, dien je een risicobehandelplan op te stellen. Je geeft in het risicobehandelplan aan welke maatregelen je gaat treffen om het risico naar een niveau te brengen dat aanvaardbaar is.  

Hoe voer je een risicoanalyse uit in de PCT?

Hoe breng je jouw risico’s in kaart? En hoe voer je een risicoanalyse uit met de ProActive Compliance Tool? Krijg in een halve minuut antwoord op deze vragen door het kijken van de onderstaande video.

Risicoanalyse in de PCT

In een overzichtelijk dashboard houd je eenvoudig grip op alle risico’s binnen jouw organisatie. Je evalueert de risico’s en stelt eenvoudig beheersmaatregelen vast die de organisatie moet nemen om het risico te mitigeren. En om te voorkomen dat risicobehandelplannen blijven liggen wijs je deze direct toe aan de juiste verantwoordelijke binnen jouw organisatie die ermee aan de slag kan. De risicoanalyse in de PCT legt direct een koppeling met de ISO27001 controls. En weet je meteen welke beheersmaatregelen op jouw organisatie van toepassing zijn. 

Voorbeelden van risico’s voor informatiebeveiliging 

Denk goed na over de risico’s die jouw organisatie loopt als het gaat over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Denk vooruit. Een aantal voorbeelden van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging zijn:

 • Verlies of diefstal van laptop van medewerker
 • Datacentrum waar jouw data zijn opgeslagen zit zonder stroom
 • Leverancier of stakeholder heeft salarisgegevens ten onrechte ontvangen
 • Medewerker is toegangspas voor kantoor verloren

Bepaal per risico wat dit voor jouw bedrijf kan beteken. Denk na hoe je dit kunt voorkomen en denk na hoe je dit op kunt lossen. Bepaal per risico hoe groot de kans is dat dit risico optreedt en wat de kosten en benodigde bedrijfsmiddelen zijn om dit te voorkomen.

Wil jij een risicoanalyse uitvoeren voor de ISO certificering van jouw organisatie? 

Plan een demo in en zie hoe jij de risico’s voor jouw organisatie in kaart kunt brengen in de PCT. Heb je meer vragen over ISO certificeringen en risicoanalyse informatiebeveiliging? Neem contact met ons op. 

Ervaar het gemak en de gebruiksvriendelijkheid
van de Proactive Compliance Tool

Demo aanvragen