Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

Inrichting managementsysteem

Leg jouw beleidsdocumentatie en bedrijfsprocessen online vast

Beleidsdocumentatie en bedrijfsprocessen

Met de PCT richt je eenvoudig een online managementsysteem in door de beleidsdocumentatie en bedrijfsprocessen van jouw organisatie vast te leggen en waar nodig bij te werken.
De PCT kan worden ingericht aan de hand van het PCT framework. Ook bieden wij de mogelijkheid een eigen inrichting te kiezen op basis van jouw wensen en visie.

PCT Framework

Wanneer je kiest voor het PCT Framework, kies je voor een geïntegreerd managementsysteem (IMS). De structuur leent zich voor verschillende normen en beoordelingsrichtlijnen welke samenkomen in het managementsysteem.

De tool helpt je zo op een gemakkelijke manier bij het identificeren, monitoren en controleren van compliance risico’s en operationele activiteiten. Het biedt een consistente aanpak voor het beheren en stroomlijnen van processen in normen, wetgeving of interne procedures die relevant zijn voor de organisatie.

ProActive Compliance Tool Framework. Geïntegreerd managementsysteem (IMS).

Eigen inrichting

Uiteraard is het ook mogelijk om de PCT in te richten op basis van je eigen visie en wensen. De PCT biedt de mogelijkheid om zelf een structuur op te zetten en maatwerk formulieren en dashboards te ontwikkelen. 

Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld al gebruik maakt van een managementsysteem. Op deze manier hoef je het bestaande managementsysteem niet aan te passen aan de inrichting van de software, maar gebeurt het exact andersom. Hierdoor behoud je het reeds geïmplementeerde managementsysteem en heb je de voordelen van de functionaliteiten die de PCT biedt.

Gezamenlijk maken we de wensen van je bedrijf inzichtelijk en richten we de PCT optimaal in.

Bestaand managementsysteem implementeren binnen de ProActive Compliance Tool
De High Level Structure (HLS) is de standaard opbouw voor ISO normen. Voorbeeld van de ProActive Compliance Tool.

High Level Structure

De High Level Structure (HLS) is de standaard opbouw voor ISO normen. De HLS bestaat uit een vaste hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die geldt voor alle ISO-managementsystemen.

Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld informatiebeveiliging, risicomanagement, arbo, kwaliteit en milieu op eenvoudige wijze te integreren.

De tool biedt de functionaliteit om de HLS structuur aan te houden en aan te vullen met eigen teksten.

Software geschikt voor alle typen normen en schema’s

PCT is geschikt voor alle gangbare normen, certificatieschema’s en beoordelingsrichtlijnen.

ISO 9001

Zorg dat jouw organisatie klaar is voor de ISO 9001 certificering.

ISO 27001

Voldoe gestructureerd en duidelijk aan de eisen voor informatiebeveiliging.

ISO 27701

Organiseer privacy informatie-management voor jouw organisatie.

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen