Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

Inrichting managementsysteem

Beleidsdocumentatie en bedrijfsprocessen in het PCT framework

Beleidsdocumentatie en bedrijfsprocessen

Met de PCT richt je eenvoudig een online managementsysteem in door de beleidsdocumentatie, bedrijfsprocessen en documentatie ten behoeve van certificeringen en compliance van jouw organisatie vast te leggen en waar nodig bij te werken.
De PCT kan worden ingericht aan de hand van het PCT framework. Ook bieden wij de mogelijkheid een eigen inrichting te kiezen op basis van jouw wensen en visie.

Geïntegreerd managementsysteem: PCT framework

Wanneer je kiest voor het PCT framework, kies je voor een geïntegreerd managementsysteem (IMS). De structuur leent zich voor verschillende normen en beoordelingsrichtlijnen welke samenkomen in het managementsysteem.
De online software tool helpt je bij het identificeren, monitoren en controleren van compliance risico’s en operationele activiteiten. Het biedt een consistente aanpak voor het beheren en stroomlijnen van processen in normen, wetgeving of interne procedures die relevant zijn voor de organisatie.

Wij weten dat het bijhouden van jouw beleidsdocumentatie, managementinformatie en certificeringen vaak wordt gezien als ‘papieren rompslomp’, dus willen wij jouw organisatie graag ondersteunen door het gemakkelijker en toegankelijker te maken.
Daarom hebben wij gekozen voor het framework in de PCT dat jou aan de hand van de volgende vijf onderdelen de mogelijkheid biedt om jouw managementsysteem te onderhouden en continu te verbeteren:

Geintegreerde_managementsysteem-ProActive-Compliance-Tool ProActive Compliance Tool
Wil jij het geintegreerde managementsysteem graag als pdf downloaden?
De High Level Structure (HLS) is de standaard opbouw voor ISO normen. Voorbeeld van de ProActive Compliance Tool.

ISO managementsysteen: HLS structuur

Aan de hand van de High Level Structure (HLS), kun je stapsgewijs jouw bedrijfsinformatie toevoegen aan het PCT framework. De vijf hoofdstukken volgen de HLS, wat de standaard opbouw is voor ISO normen. De HLS bestaat uit een vaste hoofdstukindeling en basistekst voor een managementsysteem en is van toepassing voor alle ISO-managementsystemen.
Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld informatiebeveiliging, risicomanagement, arbo, kwaliteit en milieu op eenvoudige wijze te integreren. De PCT is geschikt voor ISO 27001, ISO 27701, ISO 9001 en andere certificeringen.
De online software tool biedt de functionaliteit om de HLS structuur aan te houden en aan te vullen met eigen teksten.

Eigen inrichting

Uiteraard is het ook mogelijk om de PCT in te richten op basis van je eigen visie en wensen. De PCT biedt de mogelijkheid om zelf een structuur op te zetten en maatwerk formulieren en dashboards te ontwikkelen.
Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld al gebruik maakt van een managementsysteem. Op deze manier hoef je het bestaande managementsysteem niet aan te passen aan de inrichting van de software, maar gebeurt het exact andersom. Hierdoor behoud je het reeds geïmplementeerde managementsysteem en geniet je van de voordelen van de functionaliteiten die de PCT biedt.

Gezamenlijk maken we de wensen van je bedrijf inzichtelijk en richten we de PCT optimaal in.

Bestaand managementsysteem implementeren binnen de ProActive Compliance Tool

Hoe plaats je beleidsdocumentatie en bedrijfsprocessen?

De PCT werkt met een hoofdstukindeling en helpteksten per onderdeel. De helpteksten geven een korte toelichting wat er in het door jou gekozen onderdeel beschreven moet worden, welke bestanden geüpload en welke formulieren ingevuld moeten worden.
Als je nog niet eerder hebt gewerkt met een ISMS kan het behulpzaam zijn te kiezen voor voorzetteksten. Deze teksten kun je eenmalig afnemen en geven een voorbeeld van de informatie die ingevuld dient te worden, zodat je weet hoe je jouw bedrijfsinformatie hierin moet beschrijven.
Je kunt als gebruiker ook gebruik maken van de uitgebreide kennisbank, waarin gebruikersvragen zijn opgenomen en FAQ’s. Hier wordt aan de hand van tekst en filmpjes uitgelegd hoe jij met de PCT kunt werken.

ISMS tool onderdeel van je werkzaamheden en bedrijfsproces

Wanneer jouw organisatie de beleidsdocumentatie en – processen online in de ISMS tool heeft vastgelegd, zullen er taken voortkomen uit de PCT, die onderdeel worden van jouw werkzaamheden. Door triggers en taak- en versiebeheer worden workflows geïnitieerd, zodat wanneer jij aan een taak bent toegewezen hier een melding van krijgt. Dit maakt het gemakkelijker om zo de werkzaamheden gekoppeld aan compliance, certificeringen en jouw managementinformatie te integreren als onderdeel van jouw bedrijfsprocessen.

Software geschikt voor alle typen normen en schema’s

De PCT is geschikt voor alle gangbare normen, certificatieschema’s en beoordelingsrichtlijnen. Lees meer over ISO certificeringen.

ISO 9001

Zorg dat jouw organisatie klaar is voor de ISO 9001 certificering.

ISO 27001

Voldoe gestructureerd en duidelijk aan de eisen voor informatiebeveiliging.

ISO 27701

Organiseer privacy informatie-management voor jouw organisatie.

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen