Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

ISO certificeringen

Leg jouw ISO certificeringen vast in de PCT

ISO certificeringen in online Document Management Systeem

Met de PCT richt je eenvoudig een online De PCT biedt de functionaliteiten, zodat je eenvoudig jouw ISO certificeringen kunt onderbrengen in een online Document Management Systeem (DMS). De PCT is geschikt voor alle gangbare normen, certificatieschema’s en beoordelingsrichtlijnen. Door de indeling in de PCT kun je stap voor stap jouw informatie, met betrekking tot de jouw gekozen certificering(en), plaatsen in de PCT. Zodat jij inzicht krijgt en kunt behouden op de managementinformatie van jouw organisatie en de door jou gekozen normen en certificeringen, van ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301, ISO 9001 en meer.

Wil jij zelf aan de slag met de voorbereidingen voor de ISO 27001 certificering van jouw organisatie, maar weet je niet hoe? Volg één van onze webinars.

Waarom certificeren?

Steeds meer bedrijven en overheden stellen eisen aan hun leveranciers op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Deze eisen worden bijvoorbeeld gesteld bij aanbestedingen, maar ook als voorwaarde als (software) leverancier.

Heeft jouw organisatie de keuze gemaakt een ISO certificering te willen behalen, dan is het belangrijk te kiezen voor een gestructureerde aanpak. De PCT helpt jou in dit proces, omdat je in de ISMS tool kunt kiezen voor de opbouw zoals de hoofdstukindeling voor de ISO managementsystemen, de zogenaamde High Level Structure. Zodat je stap voor stap de informatie kunt toevoegen die hoort bij de door jou gekozen certificering.

High Level Structure voor ISO normen 

De High Level Structure (HLS) is basisstructuur voor ISO normen en certificeringen, met kerneisen voor managementsysteemnormen. De HLS bestaat uit een vaste hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem, die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Deze structuur maakt het eenvoudiger om verschillende ISO-normen te combineren.
De doelstelling is dat het zo voor organisaties eenvoudiger gemaakt wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld informatiebeveiliging, risicomanagement, arbo, kwaliteit en milieu op eenvoudige wijze te integreren. De PCT biedt de functionaliteit om de HLS structuur aan te houden en aan te vullen met eigen teksten. Zodat je direct de indeling volgt van de door jouw gekozen ISO certificering.

PCT Framework geïntegreerd managementsysteem ProActive Compliance Tool
Certificaat-ISO-certificering-ProActive-Compliance-Tool ProActive Compliance Tool

Audits en ISO certificering

Wanneer je hebt gekozen welke ISO-certificering het beste past bij jouw organisatie. Begint het proces van certificeren. Als dit nieuw voor jouw organisatie is, kan het prettig zijn dat jij in dit proces wordt ondersteund. Door de stapsgewijze aanpak van de tool, word jouw organisatie voorbereid op de audit en de certificering. Door de HLS indeling van de PCT, kun je goed zien welke informatie je waar dient toe te voegen en heb je inzicht in welke informatie nog ontbreekt en wie deze informatie moet toevoegen. Dit gaat onder andere door middel van taakbeheer en versiebeheer. 
Als je alle de benodigde informatie hebt toegevoegd zal jouw organisatie door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) worden beoordeeld op de door jou gekozen ISO certificering tijdens een audit. Afhankelijk van de gekozen certificering en het stadium waarin jouw organisatie zich bevindt voor een certificering, zal er een audit plaats vinden ofwel jaarlijks ofwel halfjaarlijks. 
Door te werken met de PCT, zal het proces van certificering onderdeel worden van jouw dagelijkse werkzaamheden. Omdat de PCT je helpt met taakbeheer en bijbehorende triggers, zodat je weet, wat je wanneer dient te doen. Zodat je niet als een berg op ziet tegen de audit, maar je met een gerust hart hierop kunt voorbereiden.  

Toegang voor de auditor

De PCT bied je de mogelijkheid om je audit optimaal voor te bereiden door de auditor toegang te geven voordat de audit plaats zal vinden. Zo kan de auditor de informatie alvast doornemen om zo te zorgen dat de audit zelf, zo goed mogelijk doorlopen kan worden. Zodat dit kan leiden tot het behalen van jouw certificaat.

Auditor-toegang-ISO-certificering-ProActive-Compliance-Tool-1 ProActive Compliance Tool

Software geschikt voor alle typen normen en schema’s

De PCT is geschikt voor alle gangbare normen, certificatieschema’s en beoordelingsrichtlijnen. Lees meer over ISO certificeringen.

ISO 22301

Certificering van de bedrijfscontinuïteit van jouw organisatie.

ISO 27001

Voldoe gestructureerd en duidelijk aan de eisen voor informatiebeveiliging.

ISO 27701

Organiseer privacy informatie-management voor jouw organisatie.

Naast bovenstaande certificeringen is de PCT ook geschikt voor:

En specifieke branche gerichte normen zoals:

  • EN 50518  – Alarmcentrales
  • CCV PAC  –  Particuliere Alarmcentrale
  • EN 50136  – Alarmtransmissie
  • VDS 3138  – Notruf- und Service- Leitstellen (NSL)

Staat de norm, certificatieschema of beoordelingsrichtlijn die je zoekt er niet bij? Neem vooral contact met ons op. Grote kans dat we een oplossing kunnen bieden.

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen