Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

Kennisbank taken en maatregelen

Alles wat je moet weten over de taken en maatregelen in de ProActive Compliance Tool

Taken en maatregelen

Wat is een taak?

Een taak is een activiteit die moet worden uitgevoerd voor het onderhouden van het managementsysteem.

Wat is een maatregel?

Een maatregel is een activiteit die uitgevoerd moet worden om compliant te zijn.
Wanneer er bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van taak een afwijking of probleem wordt geconstateerd, moet daar een maatregel voor genomen worden.

Hoe voeg ik een maatregel toe?

Een maatregel zit altijd gekoppeld aan een formulier. Bij de formulieren waar het mogelijk is om een maatregel toe te voegen, zie je een + knop.

Nadat de maatregel is toegevoegd, is de maatregel terug te vinden in het maatregelen en taken overzicht. DIt overzicht is te vinden in de linkernavigatie.

Het is ook mogelijk om vanuit het maatregelen en taken overzicht een maatregel toe te voegen aan het betreffende formulier.

Het is belangrijk dat je altijd een verantwoordelijke en een geplande afrondingsdatum aan de maatregel toevoegt, omdat het anders een incomplete taak is. De taak dient altijd gekoppeld te zitten aan een verantwoordelijke, want iemand dient deze af te ronden. Ook dient de verantwoordelijke te weten wanneer deze taak afgerond dient te worden.

Waar vind ik het overzicht met alle taken en maatregelen?

Alle taken en maatregelen worden automatisch vanuit de verschillende formulieren ingeladen in het Taken-overzicht. In het bijbehorende statistieken dashboard heb je direct inzicht in de afgeronde en verlopen taken en maatregelen.

Wat is een maandelijkse rapportage?

Elke maand wordt er automatische een rapportage verstuurd naar specifieke gebruikers binnen een klantomgeving. Vaak zijn dit beheerders en management of directie.
De maandelijkse rapportage bevat:
– Een overzicht van alle achterstallige taken
– Een overzicht van de aankomende taken in de eerstkomende 30 dagen
– Een overzicht van incomplete taken

De maandelijkse rapportage wordt ingesteld in de taal waarin de PCT is ingesteld.

Ik ontvang geen maandrapportage?

De consultant stelt in overleg met de beheerders van de PCT in welke gebruikers maandelijks een rapportage ontvangen. Vaak zijn dit de beheerders van de PCT en management of directie. Mocht dit aangepast moeten worden, neem dan contact op via .

Ik zie opeens geen taken meer staan, hoe kan dit?

Dit kan het geval zijn. Er is een grote kans dat er dan nog een oude zoekterm in de zoekbalk staat. Deze moet even verwijderd worden. Het kan ook zijn dat er nog filters aanstaan, die niet meer gelden. Deze ook moeten worden uitgezet. Indien je nog steeds geen taken ziet, neem dan contact op met

Hoe maak ik een wederkerende taak?

In de zoekbalk boven in de pagina kun je zoeken op het formulier ‘Wederkerende taken’. Dit formulier kun je invullen. Belangrijk is dat je de taak koppelt aan een specifieke norm. De geplande startdatum en de geplande datum afronding, zorgt ervoor dat deze taak wederkerend wordt en jaarlijks terug komt op het takendashboard.
 

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen